Skip navigation

Качество

През 2018 г. M&M внедрява системата за управление на качество по стандарт ISO 9001:2015.

M&M системно следи качеството на предоставяните услуги чрез постоянна обратна връзка от клиентите си, индивидуална самооценка и годишни управленски обзори. Фирмата редовно преминава през вътрешни и външни одити за качество.

M&M предлага на клиентите си висококачествено обслужване:

  • Разбират се и се спазват изискванията на клиента
  • Предлага се професионално и индивидуално обслужване
  • Прилага се управление на финансите, активите и вътрешния контрол в предприемачески дух
  • Осигурява се непрекъснат контрол върху транспорта и информация към клиента
  • Привличат се, задържат и развиват квалифицирани кадри

По-долу можете да намерите връзки за сваляне на нашите политики за управление на качеството:

Мениджър по качество

Здравка Пенева
Мобилен телефон: +359 882 440 754
Служебен телефон: +359 2 806 25 36
Факс:+359 2 806 25 55
E-mail:zdravka.peneva@mumnet.com
mumairsof@mumnet.com